Pamiętamy o Polakach z całego świata!

  • Z myślą o osobach, które mają polskie korzenie, powstała usługa „Szlakiem przodków” . Zapraszamy na niezwykłą podróż do miejsc, z których wywodzą się Twoi przodkowie!
  • Jesteśmy partnerem portalu „Link to Poland”  z Holandii: współpracujemy z organizacjami polonijnymi, koordynujemy wizyty grup polonijnych
  • Jesteśmy pomysłodawcą projektu „Światowy Kongres Organizacji Polonijnych – Osobno, a jednak razem”. Wstępny termin – rok 2015, planowane miejsce Kongresu – Kraków. Głównym celem Kongresu będzie zacieśnienie więzi i dzielenie się wiedzą, w celu wspólnego działania.