Członkowie Krakowskiej Organizacji Turystycznej otrzymali:

  • Dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim
  • Wyróżnienie Ministerstwa Sportu i Turystyki – w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki – Odznaka Honorowa „Za zasługi dla turystyki”
  • Wyróżnienie – Odznaka „Honoris Gratia” nadana przez Prezydenta Miasta Krakowaza zasługi w kreowaniu wizerunku Miasta Krakowa, podnoszeniu kwalifikacji przewodników, dbałość o etykę zawodową w turystyce.